Zaloguj
Get Adobe Flash player
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
14. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę węgla kamiennego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Joanna Stankiewicz 45
13. ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, pn. „Utworzenie pracowni Tomografii Komputerowej wraz z montażem dostarczonego przez TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tomogra Joanna Stankiewicz 144
12. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę oleju opałowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Joanna Stankiewicz 77
11. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego do wyposażenia Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Mońkach. Joanna Stankiewicz 1083
10. Zapytanie ofertowe na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą „Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie pomieszczeń pracowni Tomografii Komputerowej z montażem dostarczonego przez TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tomografu w Joanna Stankiewicz 656
9. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Joanna Stankiewicz 159
8. Zapytanie ofertowe na 3 letnią dzierżawę sprzętu wraz z dostawą odczynników dla potrzeb Pracowni Serologii i Banku Krwi SP ZOZ w Mońkach. Joanna Stankiewicz 328
7. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z domu pacjenta (Poradnia Żywieniowa SP ZOZ w Mońkach). Joanna Stankiewicz 139
6. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ujętego w pakietach I-III dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Joanna Stankiewicz 507
5. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z domu pacjenta (Poradnia Żywieniowa SP ZOZ w Mońkach). Joanna Stankiewicz 215