Zaloguj
Get Adobe Flash player

Termin składania ofert: 26.07.2017r. godz. 10.00.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Pliki do pobrania.zip)Pliki do pobrania.zip6833 kB2017-07-13 14:34
Pobierz plik (odpowiedzi na zapytania i modyfikacja (PU-8-2017).pdf)odpowiedzi na zapytania i modyfikacja (PU-8-2017)1139 kB2017-07-20 12:48
Pobierz plik (Odpowiedzi na zapytania i modyfi kacja (PU-8-2017) część II.doc)Odpowiedzi na zapytania i modyfi kacja (PU-8-2017) część II.doc722 kB2017-07-24 17:50
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Lista inwestyc ji przeprowadzonych w latach 201 2-2016.pdf)Załącznik nr 12 - Lista inwestyc ji przeprowadzonych w latach 201 2-2016.pdf1772 kB2017-07-24 17:51
Pobierz plik (Załącznik nr 13 – Informacja z w ykonania planu finansowego za la ta 2014 – 2016)Załącznik nr 13 – Informacja z w ykonania planu finansowego za la ta 2014 – 20162488 kB2017-07-24 17:52
Pobierz plik (Załącznik nr 14 – Uchwały w spra wie zatwierdzenia sprawozdania f inansowego .pd)Załącznik nr 14 – Uchwały w spra wie zatwierdzenia sprawozdania f inansowego .pd844 kB2017-07-24 17:53
Pobierz plik (Załącznik nr 15 – Statut SP ZOZ w Mońkach.pdf)Załącznik nr 15 – Statut SP ZOZ w Mońkach.pdf2066 kB2017-07-24 17:53
Pobierz plik (Załącznik nr 16 - Rachunek zyskó w i strat na 31.12.2014 r.pdf)Załącznik nr 16 - Rachunek zyskó w i strat na 31.12.2014 r.pdf9451 kB2017-07-24 17:57
Pobierz plik (Załącznik nr 17 - Bilans sporząd zony na dzień 31.12.2014r.pdf)Załącznik nr 17 - Bilans sporząd zony na dzień 31.12.2014r.pdf506 kB2017-07-24 17:58
Pobierz plik (Załącznik nr 18 - Opinia Niezale żnego Biegłego Rewidenta z dn. 0 1.04.2015r.pdf)Załącznik nr 18 - Opinia Niezale żnego Biegłego Rewidenta z dn. 0 1.04.2015r.pdf7746 kB2017-07-24 18:01
Pobierz plik (Załącznik nr 19 - Rachunek zyskó w i strat na dzień 31.12.2015r.pdf)Załącznik nr 19 - Rachunek zyskó w i strat na dzień 31.12.2015r.pdf9672 kB2017-07-24 18:05
Pobierz plik (Załącznik nr 20 - Bilans sporząd zony na dzień 31.12.2015r.pdf)Załącznik nr 20 - Bilans sporząd zony na dzień 31.12.2015r.pdf494 kB2017-07-24 18:05
Pobierz plik (Załącznik nr 21 - Opinia niezale żnego Biegłego Rewidenta z dn. 0 8.04.2016.pdf)Załącznik nr 21 - Opinia niezale żnego Biegłego Rewidenta z dn. 0 8.04.2016.pdf4618 kB2017-07-24 18:07
Pobierz plik (Załącznik nr 22 - Rachunek zyskó w i strat na dzień 31.12.2016r.pdf)Załącznik nr 22 - Rachunek zyskó w i strat na dzień 31.12.2016r.pdf11712 kB2017-07-24 18:13
Pobierz plik (Załącznik nr 23- Bilans sporządz ony na dzień 31.12.2016r.pdf)Załącznik nr 23- Bilans sporządz ony na dzień 31.12.2016r.pdf1197 kB2017-07-24 18:15
Pobierz plik (Załącznik nr 24 - Opinia Niezale żnego Biegłego Rewidenta z dnia 10.04.2017.pdf)Załącznik nr 24 - Opinia Niezale żnego Biegłego Rewidenta z dnia 10.04.2017.pdf5425 kB2017-07-24 18:17
Pobierz plik (Załącznik nr 25 - Bilans + rachu nek zysków i strat sporządzony n a dzień 30.06.)Załącznik nr 25 - Bilans + rachu nek zysków i strat sporządzony n a dzień 30.06.1701 kB2017-07-24 18:18
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe pożyczka po z mianach 24.07.2017r. (PU-8-2017).doc)Zapytanie ofertowe pożyczka po z mianach 24.07.2017r. (PU-8-2017).doc719 kB2017-07-24 18:18
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PU-8-2017).pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PU-8-2017).pdf354 kB2017-07-27 14:24