Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/03/2017, godzina: 10:00,

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/03/2017, godzina: 10:00.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 31/03/2017, godzina: 10:00.