Zaloguj
Get Adobe Flash player
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
11. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego do wyposażenia Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Mońkach. Joanna Stankiewicz 853
10. Zapytanie ofertowe na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą „Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie pomieszczeń pracowni Tomografii Komputerowej z montażem dostarczonego przez TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tomografu w Joanna Stankiewicz 566
9. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych ujętych w 4 pakietach dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Joanna Stankiewicz 116
8. Zapytanie ofertowe na 3 letnią dzierżawę sprzętu wraz z dostawą odczynników dla potrzeb Pracowni Serologii i Banku Krwi SP ZOZ w Mońkach. Joanna Stankiewicz 290
7. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z domu pacjenta (Poradnia Żywieniowa SP ZOZ w Mońkach). Joanna Stankiewicz 110
6. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku ujętego w pakietach I-III dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Joanna Stankiewicz 479
5. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z domu pacjenta (Poradnia Żywieniowa SP ZOZ w Mońkach). Joanna Stankiewicz 187
4. Zapytanie ofertowe na Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na dostosowaniu pomieszczeń do Pracowni Tomografii Komputerowej Joanna Stankiewicz 136
3. Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie pomieszczeń pracowni Tomografii Komputerowej z montażem dostarczonego przez TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tomografu w części pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Joanna Stankiewicz 240
2. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych ujętych w pakietach I-II dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Joanna Stankiewicz 200