Zaloguj
Get Adobe Flash player
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
15. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę d-dimerów dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Joanna Stankiewicz 48
14. Dostawa aparatury medycznej ujętej w pakietach I-V dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Joanna Stankiewicz 133
13. Dostawa odczynników i pasków do moczu wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego oraz czytnika pasków do moczu i mikroskopu do oglądania osadu moczu ujętych w pakietach I-II dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Mońkach. Joanna Stankiewicz 674
12. Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa płynnego ujętego w pakietach I-III dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Joanna Stankiewicz 131
11. ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie wolnych pomieszczeń oraz przemieszczeń wskazanych jednostek organizacyjnych SP Z Andrzej Haffke 257
10. Dostawa aparatury medycznej ujętej w pakietach I-VII dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Joanna Stankiewicz 1324
9. Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego ujętego w pakietach I-VII dla potrzeb SP ZOZ w Mońkach. Joanna Stankiewicz 470
8. Dostawa urządzeń medycznych ujętych w pakietach I-VIII dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Leczniczej SP ZOZ w Mońkach. Joanna Stankiewicz 1875
7. Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych ujętych w pakietach I-XV dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Joanna Stankiewicz 587
6. Zakup myjni endoskopowej automatycznej do wyposażenia pracowni endoskopii SP ZOZ w Mońkach. Joanna Stankiewicz 346