Zaloguj
Get Adobe Flash player
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
10. Zapytanie ofertowe na wykonanie w systemie ciągłym kompleksowej usługi prania, dezynfekcji, prasowania oraz naprawy pościeli i bielizny szpitalnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Joanna Stankiewicz 573
9. Zapytanie cenowe na zmianę systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nie ekologicznych kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne kotły olejowe lub na biopaliwo (pelet) oraz czyszczenia istniejącej instalacji c.o.. Joanna Stankiewicz 589
8. Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych ujętych w pakietach I-IV dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Joanna Stankiewicz 976
7. Ogłoszenie na przetarg pisemny na wynajem mieszkania w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krypnie. Joanna Stankiewicz 632
6. Kompleksowe ubezpieczenie SPZOZ w Mońkach. Joanna Stankiewicz 769
5. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Al. Niepodległości 9 19- Joanna Stankiewicz 719
4. 3 letnia dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i laboratoryjnym system informatycznym dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Joanna Stankiewicz 945
3.Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pieluchomajtek dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach Joanna Stankiewicz 836
2. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych ujętych w pakietach I-XX dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Joanna Stankiewicz 1152
1. Dostawa leków ujętych w pakietach 1-55 dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Andrzej Haffke 1339