Zaloguj
Get Adobe Flash player

Zakres świadczeń obejmuje:

  • rozpoznawanie i ocena czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy objętych opieką
  • programowanie i organizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących
  • prowadzenie czynnego poradnictwa
  • wykonywanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) i udzielanie innych świadczeń profilaktycznych
  • badania uczniów do praktycznej nauki zawodu
  • przeprowadzanie badań.


Możliwości diagnostyczne: badania profilaktyczne wykonywane są dla zakładów pracy na podstawie zawartych umów, a także dla osób zgłaszających się indywidualnie. Większość badania dla pracujących wykonywanych jest na miejscu. Możliwość korzystania ze wszystkich poradni specjalistycznych, laboratorium, RTG, badań EKG, badań spirometrycznych.

Dane kontaktowe:

telefon: 668-877-545

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 12.00 - 12.30 Dr J. Franke
Wtorek 12.00 - 12.30 Dr J. Franke
Środa 11.00 - 11.30 Dr J. Franke
Piątek 12.00 - 12.30 Dr J. Franke
Środa 8.00 - 10.00 Dr Dariusz Leończyk
Czwartek 8.00 - 13.00 Dr Zofia Szpica