Od 01.06.2020 zostaje otwarta Poradnia Kardiologiczna w SP ZOZ w Mońkach
przyjmować będzie dr Anna Janczylik w godzinach
Środa 08.00 - 13.00
Czwartek 08.00 - 13.00
Piątek 14.00 - 18.00

Rejestracja do poradni pod nr tel. 668877538 w godzinach od 08.00 - 15.35