Zaloguj
Get Adobe Flash player

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
poszukuje pracowników do Sekcji Księgowości

•    w zakresie finansowo-księgowym oraz płac

I.    Kandydaci ubiegający się o oferowane stanowisko, powinni spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011 nr 151, poz.896);
Preferowane doświadczenie zawodowe, co najmniej 2–letnie oraz ukierunkowane wykształcenie wyższe  
Dodatkowo preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach ochrony zdrowia.

II.    Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko objęte ofertą.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego  ofertą - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, tj. świadectwo/a pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
5. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
7.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celu postępowania kwalifikacyjnego do zatrudnienia w  Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Mońkach.

Dokumenty należy składać  osobiście w Sekretariacie Zakładu lub za pośrednictwem poczty, w terminie  do 30 listopada 2020 roku  (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do SPZOZ w Mońkach), pod adresem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Al.  Niepodległości 9, 19-100 Mońki.

O terminie  rozstrzygnięcia oferty kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

SP ZOZ w Mońkach zastrzega możliwość unieważnienia niniejszej oferty na każdym etapie postępowania.

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Oświadczenie kandydata.doc)Oświadczenie kandydata.doc34 kB2020-11-16 14:43

W związku z reorganizacją pracy Mobilnego punktu pobrań wymazu w kierunku COVID-19 i skierowaniem do pomocy w obsłudze Pacjentów żołnierzy z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przepraszamy za wydłużenie czasu udzielania świadczeń oraz prosimy o wyrozumiałość dla obsługujących Państwa żołnierzy.

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 w   Mońkach

 

  zatrudni Lekarzy – Specjalistów Chirurgii
do pracy w Oddziale
Chirurgii    z łózkami leczenia Bólu
oraz
Pododdziałem Ortopedii

 

Forma  zatrudnienia  d o w o l n a

Kontakt:

SP ZOZ  w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Niepodległości 9

tel. Kadry: (+48) 66 88 77 521

        Sekretariat (+48) 66 88 77 590

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
- zatrudni -
Pielęgniarki Anestezjologiczne do udzielania świadczeń zdrowotnvch w zakresie procedur leczenia bólu SP ZOZ w Mońkach.

Komplet dokumentów należy składać w terminie  do 07 wrzesień 2020 roku

 

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Pismo o zatrudnieniu i oświadczenie.pdf)Pismo o zatrudnieniu i oświadczenie.pdf952 kB2020-08-25 15:17

ZARZĄD POWIATU W MOŃKACH
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Monkach

 

Ogłoszenie na BIP Starostwa

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Ogłoszenie_Uchwała.pdf)Ogłoszenie_Uchwała.pdf361 kB2020-08-07 15:27

Logowanie do portalu pacjenta

 

Media o SP ZOZ w Mońkach

 


 Przeczytaj o nas w Wirtualnej Polsce

Ból kontrolowany

 

 

 

 

 


 Zapraszamy do obejrzenia materiału "Szpital bez bólu".

 


 

Kliknij w link poniżej by przeczytać artykuł. 

 

  


Zapraszamy do obejrzenia materiału w Polsacie o metodzie bezbolesnego porodu.

  

 Kliknij w link poniżej by przeczytać artykuł.